top of page
ARHEOLOGIE
PROCEDURI
TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE
 
 1. Cercetarea arheologică constituie ansamblul măsurilor cu caracter  științific  și tehnic menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea  și valorificarea  științifică, inclusiv publicarea, a patrimoniului arheologic. Conform legii, cercetarea arheologică nu poate fi realizată decât de către personalul de specialitate atestat  și înregistrat în Registrul Arheologilor.

 2. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.

 3. Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.

 4. Descoperirile arheologice întâmplătoare sunt bunurile de patrimoniu arheologic evidențiate ca urmare a acțiunii factorilor naturali sau a oricăror acțiuni umane care nu sunt parte a cercetării arheologice efectuate de arheologii atestați.

 5. Diagnosticul arheologic este un tip de evaluare a patrimoniului arheologic care ar trebui să preceadă orice intervenție asupra unui teren delimitat topografic sau într-un sit arheologic.

 6. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 

 7. ​​Siturile arheologice clasate în Lista monumentelor istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum  și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii;

 8. Bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite.

 9. Supravegherea arheologică este operațiunea ce are drept scop observarea, înregistrarea datelor și cercetarea patrimoniului arheologic descoperit întâmplător ce se desfășoară în același timp cu alte lucrări de teren ce nu au caracter arheologic. Astfel, aceasta înregistrează patrimoniul arheologic descoperit pe parcursul unor lucrări de investiții publice sau private și poate propune, dacă este necesar, punerea în practică a unui proiect de săpătură arheologică.

DOCUMENTAȚIE NECESARĂ PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

1. Cerere tip completată și semnată

2. Raport de Cercetare Arheologică Preventivă;

3. Copie a Autorizației de Cercetare Arheologică Preventivă;

4. Fișă sit arheologic;

5. Fișă tehnică cercetare arheologică preventivă;

6. Proiectul tehnic al investiției și delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate STEREO 70;

ETAPE PROCEDURALE

Pentru obținerea Certificatului de Descărcare de Sarcină Arheologică, etapă premergătoare obținerii avizului pentru faza DTAC, e necesară îndeplinirea următoarelor etape procedurale:

 

Etapa 1

În vederea emiterii Certificatului de Descărcare de Sarcină Arheologică trebuie obținută în prealabil Autorizația pentru Cercetare Arheologică Preventivă eliberată de Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural. Aceasta se va obține de către arheologul expert autorizat de Ministerul Culturii sau de către instituția cu care s-a încheiat un contract de prestări servicii de asistentă arheologică.

           

Lista arheologilor experți atestați de Ministerul Culturii poate fi consultată la adresa http://acera.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx sau vă puteți adresa următoarelor instituții:

1. Muzeul Municipiului București – Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, tel. 021/315 68 58 sau 0722 574 897;

2. INP – str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, București, tel. 021/336 60 73;

3. MNIR – Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București, tel. 021/315 82 07;

4. Institutul de Arheologie Vasile Pârvan – str. Henri Coandă nr. 11, sector 1, București, tel. 021/212 88 62.

 

Etapa 2

După obținerea Autorizației pentru Cercetare Arheologică Preventivă, se întocmește Raportul de Cercetare Arheologică de către un arheolog expert autorizat de Ministerul Culturii.

 

Etapa 3

Se va întocmi o documentație care va conține: Raportul de Cercetare Arheologică Preventivă semnat și ștampilat de către arheologul care l-a întocmit, copia Autorizației pentru Cercetare Arheologică Preventivă, fișa de sit, proiectul tehnic al investiției și delimitarea acestuia în planul de amplasament și coordonatele stereo 70 ale terenului pe care s-a făcut cercetarea arheologică și pentru care se cere descărcarea de sarcină arheologică și un CD care conține toată documentația, din care raportul și coordonatele stereo 70 fiind în word editabil. 

 

Etapa 4

Documentația astfel întocmită se depune și se înregistrează la sediul Direcției pentru Cultură a Municipiului București iar aceasta va fi analizată de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 1 (CZMI).

 

Etapa 5

(exclusiv pentru siturile din categoria A)

Dacă este vorba despre un sit arheologic din categoria valorică A, raportul va fi trimis spre analiză și aprobare Comisiei Naționale de Arheologie (CNA).

 

Etapa 6

După obținerea rezoluției favorabile a membrilor ambelor comisii, în cazul siturilor de categoria A sau doar a Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 1 în cazul siturilor de categoria B, Direcția pentru Cultură a Municipiului București va emite Certificatul de Descărcare de Sarcină Arheologică.  

Pentru emiterea Certificatului de Descărcare de Sarcină Arheologică nu se percept taxe.

LEGISLAȚIE
 
 • Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată și cu modificările ulterioare; 

 • Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 • Ordinul nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;

 • Ordinul nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; 

 • Instrucțiuni nr. 02/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare.

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page