top of page

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE
NR. 1 BUCUREȘTI

COMPONENȚĂ

PREȘEDINTE

Cătălina Daniela Preda, arh.-urb

MEMBRI

Vlad Cavarnali, arh.-urb

Gabriel Alexandru Cârstea, arh.

Luminița Dana Postolache, arh.

Radu-Petre Năstase arh.-urb

Ortansa Luminița Constantin, ing. rest. mobil

Victoria Jipa, ing. constr.

Ovidiu-Marian Popa, ing. constr.

Valentin Paul, arh.

Cristian-Francisc Schuster, arhg.

Arhitect șef al Municipiului București

SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV DCMB

Dr. Dragoș Frăsineanu

bottom of page