top of page
Legislație Patrimoniul Cultural Mobil
LEGISLAȚIE
 1. Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite, export şi transfer de proprietate ale Convenţiei generale a ONU pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970;

 2. Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995;

 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr. 285/2006 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 Martie 1999;

 5.  OG nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, cu modificările și completările ulterioare;

 6. HG nr. 1221/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală;

 7. HG nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu  bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 8. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

 9. HG nr. 518/2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Hotărârea nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare;

 11. HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 12. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil;

 13. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

 14. Ordinul nr. 2008/2001 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;

 15. Ordinul nr. 2009/2001(actualizare) pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor;

 16. Ordinul nr. 2044/2001 privind instituirea Registrului bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat şi se aprobă Metodologia pentru înscrierea în Registrul bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat, cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului Ordin;

 17. Ordinul nr. 2112/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

 18.  Ordinul nr. 2274/2004 pentru aprobarea modelului ştampilei de identificare a funcţionarilor publici de la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti care vor întocmi certificatele de export şi listele anexate acestora;

 19. Regulamentul (CE) nr. 2469/1996 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;

 20. Regulamentul (CE) nr. 974/2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;

 21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009  al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL ȘI IMATERIAL

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page