top of page
PATRIMONIUL IMOBIL
Patrimoniul mobil
AVIZE

CERERE DE AVIZARE

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AVIZULUI

NOTA DE CALCUL

CERERE ACORD SCRIS

CERERE ELIBERARE DUPLICAT

CERERE DE COMPLETARE

EVIDENȚĂ

CERERE DE CLASARE

Captură de ecran din 2023-07-27 la 14_ed

CERERE DE DECLASARE

Captură de ecran din 2023-07-27 la 14_ed

CERERE DE ELIBERARE A OBLIGAȚIEI PRIVIND FOLOSINȚA MONUMENTULUI ISTORIC

Captură de ecran din 2023-07-27 la 14_ed
PREEMPȚIUNI ȘI STATUTE

CERERE TIP PREEMPȚIUNE

CERERE TIP STATUT IMOBIL

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND SCHIMBAREA PROPRIETARULUI  IMOBILULUI

Coat_of_arms_of_Bucharest_edited_edited.
PATRIMONIUL MOBIL

SOLICITARE EMITERE CERTIFICAT EXPORT TEMPORAR

LISTA BUNURILOR CULTURALE PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL DE EXPORT

CERERE ELIBERARE DUPLICAT

Coat_of_arms_of_Bucharest_edited_edited.
ARHEOLOGIE

SOLICITARE PRIVIND OBȚINEREA CERTIFICATUL DE DESCĂRCARE A UNEI SARCINI ARHEOLOGICE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

CERERE ELIBERARE DUPLICAT

Coat_of_arms_of_Bucharest_edited_edited.
ANEXE

 CERERE INFORMAȚTII DE INTERES PUBLIC

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL DIRECŢIEI PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

RECLMAȚIE ADMINISTRATIVĂ
ANEXA NR.
5

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ
ANEXA NR.
6

ACORD PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR
CU CA
RACTER PERSONAL

CONSIMȚĂMÂNT

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page