top of page
NOUTĂȚI
Design fără titlu-2_edited_edited.png
ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 2024
a XXXII-a ediție în România

Având în vedere adresa nr. 2209/02.04.2024 din partea Ministerului Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural, vă comunicăm următoarele : 

În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetăteni sunt invitați să viziteze monumente istorice sau să ia parte la evenimente prin care cunosc patrimoniul cultural din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Din anul 1992 și în România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanților ocazia să descopere nu numai monumente istoice, dar și patrimoniul cultural mai puțin cunoscut care, în mod obișnuit, nu sunt accesibile publicului larg. 

În anul 2024, Consiliul Europei a ales tema Routes, Networks and Connections, în traducere – Rute, contacte și conexiuni.

Programul Rute Culturale lansat de Consiliul Europei în 1987 demonstrează, printr-o călătorie în spațiu și timp, modul în care patrimoniul din diferite țări ale Europei contribuie la un patrimoniu cultural comun. Rutele Culturale ilustrează practic valorile fundamentale ale Consiliului Europei și acționează drept canale pentru dialogul intercultural și promovează o mai bună cunoaștere și înțelegere a identității culturale europene. Rutele Culturale conservă și consolidează patrimoniul natural și cultural al Europei ca factor de îmbunătățire a mediului de viață și ca o sursă de dezvoltare culturală, socială și economică, inclusiv, promovează turismul cultural ca formă de dezvoltare durabilă. 

În cadrul Acordului Parțial Extins ( EPA ) privind Rutele Culturale, înființat în 2010, se decide stategia programului și se acordă certificarea “ Rută Culturală a Consiliului Europei “. Acest  acord este deschis statelor membre și statelor nonmembre ale Consiliului Europei are scopul de a acorda sprijin politic inițiativelor naționale, regionale și locale pentru promovarea culturii și a turismului. În prezent, EPA cuprinde 33 de State Membre – din 2013 și România – și 3 state cu statut de observator. De asemenea programele comune ale Consiliului Europei și Uniunii Europene susțin cooperarea dintre Acordul Parțial Extins privind Rutele Culturale și Comisia Europeană.

În cadrul programului, Institutul European pentru Rute Culturale ( EICR ) oferă consultanță pentru Rutele Culturale deja certificate, oferă asistență pentru proiecte noi, organizează activități de formare și asigurare a vizibilității pentru administratorii de rute și coordonează o rețea universitară. Sediul EICR se află în centrul cultural Abația Neumunster din Luxemburg, în baza unui acord încheiat între Consilul Europei și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg. 

Din iunie 2019 sunt certificate 38 de Rute Culturale ale Consiliului Europei, care acoperă diverse teme ale memoriei, istoriei și patrimoniului european, contribuind în același timp la diversitatea Europei de astăzi. Vezi și https://rm.coe.int/eicr-coe-leaflet-rum-june2019-web-01/1680982327 .

Formulate în deceniul opt, printr-o demonstrație extinsă de către o personalitate a culturii, academicianul Răzvan Theodorescu (1939-2023) teza coridoarele culturale, a pornit de la analiza caracterului internațional al extremităților Dunării de Jos, unde, alături de români, au conviețuit bulgari și maghiari, sârbi și greci, italieni, tătari și turci. Identificând asemenea coridoare pe care au circulat, mai ales dinspre sud spre nord, idei, bunuri culturale, forme de artă, meșteri și cărturari, au fost evidențiate moduri de constituire, din preistorie încă, asemenea nuclee culturale, în ținuturile răsăritene ale continentului nostru. 

Ulterior UNESCO, a luat în considerare aceste ipoteze într-un proiect cu caracter internațional ce ilustra și faptul că asemenea coridoare erau cele care  explicau unitatea unui vast și divers spațiu geografic și istoric, multicultural, multiconfesional și multireligios între Orientul asiatic și Occidentul european.

Aceste considerente au constituit temeiul formulării temei “ Coridoare culturale, trasee europene ale obiectivelor de patrimoniu “ pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor ediției ZEP, prin care să se reflecte semnificațiile anului 2024 pentru România în contextul cultural European.

 

Data de desfășurare a evenimentelor ediției a XXXII-a în România : sâmbătă – 21 septembrie 2024

 

Stabilirea acestei date corespunde celei de a doua săptămâni a noului an școlar ceea ce va facilita participarea tinerilor, în mod organizat, la evenimentele ZEP.

Tema oferă posibilitatea inițierii organizării unui evantai de evenimente culturale ce vor avea în centru patrimoniul construit, aflat în proprietate publică sau privată, în care se va permite accesul ( fizic sau virtual ), prin intermediul vizitelor, expozițiilor, al traseelor ghidate tematice în mediul urban sau rural sau activităților tematice.

Sugestii : instituțiile de cultură care au sediul în clădiri, ansambluri, situri înscrise în patrimoniului cultural, din orașe ori din mediul rural, sunt invitate să organizeze evenimente de prezentare a instituțiilor lor, a patrimoniului mobil/imobil/imaterial prin intermediul vizitelor, expozițiilor și activităților tematice, sau al altor modalități atractive de transmitere a cunoștințelor despre patrimoniul construit, patrimoniul mobil și desigur patrimoniul imaterial din zona respectivă și din celelalte zone ale Europei. Se pot iniția trasee ghidate pe tematici specifice patrimoniului urban sau rural ( ex: stil Brâncovenesc, Art Nouveuu, seria conacelor, culelor, caselor memoriale, monumentelor de for public, ș.a. ). Cele expuse constituie doar sugestii nelimitative pentru organizarea unor evenimente în cadrul ZEP, urmând ca organizatorii acestora să le confere specificitate și să reflecte tema ediției a XXXII-a, în România.

Ca în anii precedenți pandemiei, până în 2019, Direcțiile Județene pentru Cultură sunt chemate să promoveze și să monitorizeze sau să patroneze evenimentele culturale cu prilejul ZEP, pe raza teritoriului lor de competență.

Scopul evenimentelor Z.E.P. este de a sensibiliza cetățenii privind cunoașterea și respectarea patrimoniului cultural local, iar în cadrul temei din acest an, de a evidenția rolul păstrării valorilor culturale tradiționale ce contribuie semnificativ la cultura europeană.

Direcția pentru Cultură a Municipiului București oferă sprijinul tuturor instituțiilor de cultură și învățământ, bibliotecilor și arhivelor publice, asociațiilor sau organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural în vederea organizării evenimentelor culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Ținând cont de aspectele menționate anterior, vă invităm să depuneți proiecte privind organizarea de evenimente culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, la sediul instituției noastre din strada Sfântul Ștefan nr. 3, sector 2, București, până la data de 15.08.2024.

Persoană de contact : Geanina Sîmbotin

Tel. : 0772005160

Design fără titlu_edited_edited.png
Anunțuri DCMB
ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 2023
a XXX-a ediție în România

Având în vedere adresa nr. 2101/12.06.2023 din partea Ministerului Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural, vă comunicăm următoarele: 

În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetăteni sunt invitați să viziteze monumente istorice sau să ia parte la evenimente prin care cunosc patrimoniul cultural din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Din anul 1992 și în România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanților ocazia să descopere nu numai monumente istoice, dar și patrimoniul cultural mai puțin cunoscut care, în mod obișnuit, nu sunt accesibile publicului larg. Evenimentele culturale organizate cu acest prilej, se adresează tuturor cetățenilor oferindu-le un mediu istoric atractiv ce favorizează comunicarea interpersonală. Apropierea față de patrimoniul cultural conștientizează sentimentul identitar al locuitorilor, de apartanență la valorile țării, ale regiunii, ale orașului sau ale mediului rural și îmbogățește cunoașterea diversității societății noastre, contribuind la o mai bună întelegere mutuală între cetățeni.

 

În anul 2023, Consiliul Europei a ales tema Living heritage, adică Patrimoniul viu. Zilele europene ale patrimoniului în 2023 prezintă numeroase oportunități pentru organizatorii de evenimente și vizitatorii să reflecteze asupra modului în care ne putem identifica și proteja patrimoniul cultural.

 

Patrimoniul cultural comun al Europei este dinamic și se îmbogățește nu doar prin redescoperirea rădăcinilor comune ale popoarelor și națiunilor europene cât și prin continua evoluție a inițiativelor și programelor dedicate, printre care și Zilele Europene ale Patrimoniului. Acestea sunt recunoscute public și au propria lor moștenire și un clar caracter inclusiv care merită să fie dezvoltat și studiat sistematic.

 

Aceste considerente au constituit temeiul formulării temei “ Patrimoniul cultural și comunitatea locală ” pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor ediției ZEP, prin care să se reflecte semnificațiile anului 2023 pentru România în contextul cultural european.

Data de desfășurare a evenimentelor ediției a XXX-a în România: sâmbătă – 16 septembrie 2023;

Tema oferă posibilitatea inițierii organizării unui evantai de evenimente culturale ce vor avea în centru patrimoniul construit, aflat în proprietate publică sau privată, în care se va permite accesul ( fizic sau virtual ), prin intermediul vizitelor, expozițiilor și activităilor tematice.

 

Ca exemplu : instituțiile de cultură care au sediul în clădiri, ansambluri, situri aparținând patrimoniului cultural, din orașe ori din mediul rural, sunt invitate să organizeze evenimente de prezentare a instituțiilor lor, a patrimoniului mobil/imobil/imaterial prin intermediul vizitelor, expozițiilor și activităților tematice, sau al altor modalități atractive de transmitere a cunoștințelor despre patrimoniul construit, patrimoniul mobil și desigur patrimoniul imaterial din zona respectivă și din celelalte zone ale Europei. Cele expuse constituie doar sugestii pentru organizarea unor evenimente în cadrul ZEP, urmând ca organizatorii acestora să le confere specificitate și să reflecte tema ediției a XXX-a, în România.

 

Scopul evenimentelor Z.E.P. este de a sensibiliza cetățenii privind cunoașterea și respectarea patrimoniului cultural local, iar în cadrul temei din acest an, de a evidenția rolul păstrării valorilor culturale tradiționale ce contribuie semnificativ la cultura europeană.

 

Direcția pentru Cultură a Municipiului București oferă sprijinul tuturor instituțiilor de cultură și învățământ, bibliotecilor și arhivelor publice, asociațiilor sau organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural în vederea organizării evenimentelor culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului.

 

Ținând cont de aspectele menționate anterior, vă invităm să depuneți proiecte privind organizarea de evenimente culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, la sediul instituției noastre din strada Sfântul Ștefan nr. 3, sector 2, București, până la data de 15.08.2023.

 

Persoană de contact : Geanina Sîmbotin

Tel.: 0772005160

Anunțuri DCMB
ANUNȚ
P
ATRIMONIUL CULTURAL MOBIL
Având în vedere faptul că în cadrul Direcției pentru Cultură a Municipiului București, Compartimentul Patrimoniul Cultural Mobil, nu mai există nici un funcționar atestat de Ministerul Culturii, în acest sens, aflându-ne în imposibilitatea întocmirii Cerfiticatelor de export, prin prezenta, vă indicăm să vă adresați: 
      -Direcției Județene pentru Cultură Prahova, Strada Nicolae Iorga, nr. 18, Ploiești, Județul Prahova, e-mail: djcprahova@gmail.com
       -Direcției Județene pentru Cultură Argeș, Strada Sfânta Vineri nr. 47, Blocul Astra, et.3, camerele 42-43, 46-47, 48-49, Pitești, Județul Argeș, e-mail: arges.djc@gmail.com .
Vă mulțumim pentru înțelegere! 
Anunțuri DCMB
ANUNȚ 
O.U.G. PLANUL NAȚIONAL DE
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Vă informăm asupra faptului că Hotărârea de Guvern nr. 209 din 14.02.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154/15.02.2022.

De asemenea a fost publicată Metodologie de evaluare pentru Pilonul IV. Coeziunea social şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură, aprobată prin Ordinul comun nr. 209/457/2676/283/2022, disponibilă la adresa https://mfe.gov.ro/primul-apel-al-mipe-din-cadrul-pnrr-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Solicitanţii eligibili au 14 zile la dispoziie, începând cu data de 25.02.2022, pentru a transmite fişa obiectivului şi documentele suport conform metodologiei, la Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro .

Programările pentru participarea Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti la recepţiile la terminarea lucrărilor pentru imobilele monument istoric se depun în scris, la secretariat, cu cel puţin 10 zile înainte de data recepţiei propriu-zise şi vor fi însoţite de copie după Avizul Ministerului Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti şi de copie după Autorizația de Construire.

Vă informăm că a fost publicat al doilea anunț prin care se solicită indicarea de obiective spre a fi finanțare prin Planul Național de Redresare şi Rezilență, Pilonul IV. Coeziunea socială şi teritorială, Componenta C11 – Turism şi cultură.

La adresa https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ 

sunt disponibile cerințele necesare a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 819, 2880, 667/2022.

Potrivit metodologiei, în funcție de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanțare a promovării turistice sau a restaurării :

  • unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea ;

  • instituții publice, persoane juridice de drept public ;

  • universități ;

  • unități aparținând unui cult religios recunoscut în România ;

  • organizațiile neguvernamentale ;

 

Pentru contractarea de finanțări, propunerile de obiectiv și anexele aferente (fișiere semnate și fișiere editabile) vor fi transmise, în perioada 3 – 23 mai 2022, la adresa de email evaluare2.c11@mfe.gov.ro .

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page