top of page
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116380).

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) lista cuprinzând documentele de interes public;

   Lista cuprinzând documentele de interes public

g) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

    Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page