top of page

Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată și cu modificările ulterioare; 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;
Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; 
Instrucțiuni nr. 02/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare.

Legislație Arheologie
LEGISLAȚIE
  • Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată și cu modificările ulterioare; 

  • Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

  • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

  • Ordinul nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;

  • Ordinul nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; 

  • Instrucțiuni nr. 02/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare.

ARHEOLOGIE

 © Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucuresti 2023

Designed and secured by IMBER

bottom of page